Generelle salgsbetingelser

Priser
Oppgitte priser og rabatter i nettbutikken er veiledende og hentes fra aktuelle inngåtte avtaler i forretningssystemet vårt for gjeldende grunnpriser. Eventuelle volum-, kampanje- eller spesialpriser vises ikke her. Derfor vil sluttprisen i ordrebekreftelsen avvike fra det som vises i nettbutikken. Det er alltid prisen i ordrebekreftelsen som sendes via e-post, som gjelder. 

Betaling
Betalingsvilkårene er som oppgitt i avtalen.

Frakt
Frakt- og leveringsvilkår er som oppgitt i avtalen.

Retur og reklamasjon
Ved bytte eller retur av feilfrie varer skal du først kontakte kundeservice for å få godkjenning til å gjennomføre en retur. Retur skal gjennomføres innen 14 dager etter at leveransen er mottatt. Kopi av følgeseddel eller faktura skal legges ved sammen med returskjema. Returnerte varer skal alltid være i original stand. Feilfrie varer krediteres. Ved retur som ikke gjøres på denne måten, trekkes et retur-/behandlingsgebyr på 25 %.

Reklamasjon
Ved reklamasjon skal du først kontakte kundeservice for å få godkjenning og informasjon om hva du skal gjøre med varen du reklamerer på. Reklamasjoner skal innrapporteres umiddelbart etter at feilen ble oppdaget. Hvis kundeservice ber deg om å returnere varen, skal det gjøres umiddelbart, og returskjema skal vedlegges. Deretter blir reklamasjonen behandlet, og kunden varsles om resultatet.

Tvister
Ved eventuell tvister følger Guide Gloves ARNs anbefalinger. Les mer om dette: www.arn.se

Force Majeure
Ved eventuelle uforutsette hendelser som påvirker og fører til at vi ikke kan oppfylle den nevnte avtalen, kan det føre til at vi fritas fra våre forpliktelser til å oppfylle den. Slike hendelser kan for eksempel være krig, naturkatastrofe, stridshandlinger i arbeidsmarkedet, beslutninger fra offentlige myndigheter, manglende leveranser fra underleverandører og så videre.

Retningslinjer for personvern
Guide Gloves er et selskap i Bergman & Beving, og følger derfor deres retningslinjer. Les mer om dette:
www.bergmanbeving.com/site-services/integritetspolicy