Przemysł naftowo-gazowy

Praca przy wydobyciu i przetwórstwie ropy naftowej i gazu ziemnego wiąże się z przebywaniem w ekstremalnych warunkach. Wszystkie etapy takiej działalności — odwierty, przewóz, budowy, rafinacja — stwarzają poważne zagrożenia obrażeniami od uderzeń, ściśnięcia, przecięcia bądź przebicia. Na do tego stopnia szczególne potrzeby użytkowników końcowych oferujemy specjalnie zaprojektowaną gamę rękawic O.T.™. Wymagana ochrona przed uderzeniami, przecięciem i czynnikami termicznymi łączy się w nich z pewnym chwytem na powierzchniach zatłuszczonych oraz takimi zasadniczymi cechami, jak materiały nieprzemakalne, funkcjonalność obsługi ekranu dotykowego czy odblaskowe barwne wewnętrzne strony dłoni. Polecamy również nasze ognioodporne rękawice SPARX™ — do okoliczności szczególnego zagrożenia ze strony gorąca lub zapłonu łuku elektrycznego.

Przemysł naftowo-gazowy