Contactul cu alimente

Articole destinate să intre în contact cu alimente

Materialele care intră în contact cu alimente nu trebuie să contamineze alimentele cu substanțe periculoase. Regulamentul 1935/2004/CE reglementează cerințele de trasabilitate și identificare pe întregul lanț de producție. De asemenea, produsele trebuie să fie marcate cu simbolul pahar/furculiță.
Mănușile trebuie fabricate în conformitate cu Regulamentul Comisiei (CE) 20023/2006 privind bunele practici de fabricație (GMP), care impune cerințe sistemului producătorului de asigurare a calității pentru articolele destinate să intre în contact cu alimente.

Mănușile de protecție cu simbolul pahar/furculiță îndeplinesc cerințele de mai sus și pot fi utilizate în contact cu alimente. În instrucțiunile utilizatorului care însoțesc mănușile sunt menționate alimentele pentru care sunt adaptate.