EN 16350:2014

Mănuși de protecție - Proprietăți electrostatice

Într-o zonă ATEX (mediu cu atmosferă explozivă), o scânteie cauzată de descărcarea energiei electrice statice dintr-un obiect poate crea o explozie. Prin urmare, mănușile de lucru trebuie să fie concepute pentru a nu acumula electricitate statică. Acest standard se referă la cerințele de bază pentru mănuși în zonele ATEX.
Standardul oferă cerințe suplimentare pentru mănușile de protecție purtate în zone inflamabile sau explozive.
Rezistența verticală (rezistența printr-un material) a mănușii este realizată și măsurată prin standardul de testare EN 1149-2 și fiecare măsurătoare trebuie să fie mai mică decât cerința de 1,0 x 108 Ω

Rețineți că mănușile de protecție disipative electrostatic sunt eficiente numai dacă purtătorul este împământat cu o rezistență mai mică de 108 Ω
Prin urmare, purtătorul mănușilor trebuie să poarte îmbrăcăminte și încălțăminte adecvate pentru a fi permanent împământat pentru a nu putea descărca electricitate statică în timpul mișcărilor.