EN 420:2003 + A1:2009

Mănuși de protecție - cerințe generale și metode de testare

Acest standard definește cerințele generale valabile pentru toate mănușile de protecție și stabilește cerințele pentru marcarea mănușilor.
Mănușa în sine nu trebuie să constituie un risc în timpul utilizării sau să îi provoace leziuni utilizatorului.
Materialul mănușii trebuie să aibă o valoare a pH-ului cuprinsă între 3,5 și 9,5.
Nivelul de crom VI din pielea mănușii trebuie să rămână la 2,9 mg/kg sau mai puțin.
Dacă mănușile conțin orice fel de substanțe despre care se știe că provoacă reacții alergice, acest lucru trebuie menționat în informațiile despre produs.
Mărimile mănușilor sunt standardizate în funcție de lungimea minimă.
EN 420:2003 + A1:2009 nu are pictogramă.