EN ISO 374-1:2016

Mănuși de protecție împotriva microorganismelor și substanțelor chimice periculoase

Substanțele chimice pot afecta grav atât sănătatea personală, cât și mediul. Două substanțe chimice, fiecare cu proprietăți cunoscute, pot provoca efecte neașteptate atunci când sunt amestecate. Acest standard oferă directive privind modul de testare a degradării și pătrunderii pentru 18 substanțe chimice, dar nu reflectă durata efectivă a protecției la locul de muncă și diferențele dintre amestecuri și substanțele chimice pure.
Acest standard specifică cerințele pentru ca o mănușă să ofere protecție împotriva microorganismelor și substanțelor chimice periculoase.
Lungimea cea mai scurtă permisă care este impermeabilizată va corespunde lungimii minime a mănușilor, după cum este specificat în EN 420:2003 + A1:2009.

PENETRAREA

Substanțele chimice pot pătrunde prin găuri și alte defecte ale materialului mănușii. Pentru ca o mănușă să fie omologată ca mănușă de protecție împotriva substanțelor chimice, mănușa nu trebuie să prezinte scurgeri de apă sau aer atunci când este testată conform standardului de penetrare, EN 374-2:2014.

DEGRADAREA

Materialul mănușii ar putea fi afectat negativ de contactul cu substanțe chimice. Degradarea se determină în conformitate cu EN 374-4:2013 pentru fiecare substanță chimică. Rezultatul degradării, în procente (%), trebuie raportat în instrucțiunile utilizatorului.

PERMEABILITATEA

Substanțele chimice pătrund prin materialul mănușii la nivel molecular. Aici este evaluat timpul de pătrundere, iar mănușa trebuie să reziste la un timp de pătrundere de cel puțin:
Tipul A - 30 de minute (nivelul 2) împotriva a cel puțin 6 substanțe chimice de testare
Tipul B - 30 de minute (nivelul 2) împotriva a cel puțin 3 substanțe chimice de testare
Tipul C - 10 minute (nivelul 1) împotriva a cel puțin 1 substanță chimică de testare

EN374-types-1.png

Al treilea rând din pictograma pentru Tipurile A și B indică substanțele chimice, în tabelul de mai jos, împotriva cărora mănușile oferă protecție. Tipul C nu are al treilea rând și poate rezista numai la 1 substanță chimică pentru o perioadă scurtă de timp.

EN374-test-chemicals-1.png

Substanțele chimice de testare sunt enumerate în tabelul de mai sus și toate cele 18 substanțe chimice trebuie testate pentru permeabilitate în conformitate cu EN 16523-1:2015.

EN374-protection-levels-2.png

MICROORGANISME

Toate mănușile trebuie testate împotriva microorganismelor. Mănușile sunt testate pentru protecția împotriva bacteriilor și ciupercilor, dar și împotriva virusurilor, dacă se solicită, în conformitate cu EN 374-5:2016.