ANSI/ISEA 138-2019

Slagskyddshandskar

Denna amerikanska standard definierar kraven på handskar som är utformade för att skydda fingrar och knogar mot slag.
Slagskyddet klassificeras enligt nivåerna 1, 2 och 3, där 1 motsvarar lägst skyddsnivå och 3 motsvarar högst skyddsnivå
 *tabell *

Testet utförs genom att en tyngd släpps på handskens skyddsområden. Den överförda kraften registreras i kilonewton (kN). Områden som testas är knogar på handens ovansida, samt tumme och fingrar.
*bild på hand*
Det svagaste området definierar handskens övergripande skyddsprestanda. Skyddsnivån anges i handskens märkning.
*piktogram*