EN 407:2004

Suojakäsineet kuumuutta vastaan (kuumuus ja/tai tuli)

Tämä standardi määrittää vaatimukset ja testausmenetelmät käsineille, joiden on suojattava käsiä kuumuudelta ja/tai tulelta. Piktogrammin vieressä olevat luvut osoittavat käsineen suorituskyvyn kussakin standardinmukaisessa testissä. Mitä suurempi luku, sitä parempi suorituskykytaso.

EN407-EN.png

1. MATERIAALIN PALO-OMINAISUUDET

Tässä testissä mitataan materiaalin syttymisaika ja se, kuinka kauan se kytee tai palaa syttymisen jälkeen. Jos sauma aukeaa 15 sekunnin sytytysajan jälkeen, käsine ei läpäise testiä.

2. KOSKETUSLÄMPÖ

Käsine altistetaan +100 – +500 °C:n lämpötiloille. Seuraavaksi mitataan, kuinka nopeasti käsineen sisäpuolen lämpötila nousee 10 °C lähtölämpötilasta (noin 25 °C). Testin läpäiseminen edellyttää, että käsine pitää lämpötilan nousun enintään 10 °C:ssa 15 sekunnin ajan.

3. KONVEKTIOLÄMPÖ

Tässä testissä mitataan, kuinka nopeasti käsineen sisäpuolen lämpötila nousee 24 °C käyttämällä kaasuliekkiä (80kW/m2).

4. SÄTEILYLÄMPÖ

Keskimääräinen aika mitataan 2,5 kW/m2 lämpöläpäisylle.

5. PIENET SULAMETALLIROISKEET

Testissä mitataan, kuinka monta sulametallipisaraa nostaa käsinemateriaalin ja ihon välistä lämpötilaa 40 °C.

6. SUURET SULAMETALLIMÄÄRÄT

Käsinemateriaalin taakse kiinnitetään PVC-kalvo. Materiaalin päälle kaadetaan sulaa rautaa. Testissä mitataan, kuinka monta grammaa sulaa rautaa tarvitaan PVC-kalvon vahingoittamiseen.