ANSI/ISEA 138-2019

Rękawice odporne na uderzenia

Ta norma amerykańska ustanawia wymogi dla rękawic przeznaczonych do ochrony knykci i palców u rąk przed uderzeniami. 
Odporność na uderzenia klasyfikuje się w skali od 1 do 3, gdzie stopień 1 odpowiada najniższemu, a stopień 3 — najwyższemu poziomowi zapewnienia bezpieczeństwa.

Poziom zapewnienia bezpieczeństwa

Średnio (kN)

Pełna siła uderzeni (kN)

1

≤ 9

<11.3

2

≤ 6.5

≤ 8.1

3

≤ 4

≤ 5

Próba polega na upuszczaniu opadającego ciężaru na strefy uderzeniowe rękawicy i rejestrowaniu wielkości przenoszonych sił wyrażonej w kiloniutonach (kN). Obszarami poddawanymi próbie są knykcie na wierzchu dłoni oraz wszystkie palce, w tym kciuk.
Ogólny poziom niezawodności rękawicy zostaje wyznaczony przez ten obszar, na którym stwierdzono najniższą skuteczność ochrony. Wyznaczony poziom niezawodności wskazuje się w oznaczeniu rękawicy.

ANSI.png