ASTM F2675/F2675M – 19

Wyznaczanie właściwości ochrony przed działaniem łuku elektrycznego zapewnianej przez chroniące dłonie produkty projektowane i użytkowane na potrzeby ochrony przed łukiem elektrycznym

Ta metoda badania stosuje się do wyznaczania poziomu zapewnianej przez rękawicę ochrony przed działaniem łuku elektrycznego — w drodze pomiaru ilości energii termicznej przekazywanej przez rękawicę w trakcie narażenia na działanie łuku elektrycznego oraz po jego zakończeniu.

Wartość poziomu ochrony przed działaniem łuku elektrycznego (ATPV, arc thermal performance value) [cal/cm2], odpowiada takiej ilości energii przenikającej do materiału rękawicy, która przekłada się na 50-procentowe prawdopodobieństwo, że transfer ciepła przez rękawicę będzie wystarczająco duży, by spowodować na skórze oparzenia drugiego stopnia.

Im wyższa wartość ATPV rękawicy zostaje wyznaczona podczas próby, tym większa jest ilość energii, przed jaką rękawica ochroni użytkownika w razie narażenia na działanie łuku elektrycznego. Należy mieć na uwadze to, że takie rękawice są zdolne ograniczać szkodliwy wpływ narażenia na działanie łuku elektrycznego, jednak nie eliminują niebezpieczeństwa odniesienia obrażeń całkowicie.

Poziom zapewnienia ochrony przez rękawice może ulec pogorszeniu w kontakcie między innymi z benzyną, olejem napędowym, olejami transformatorowymi, potem, brudem, smarem oraz innymi zanieczyszczeniami.
Obowiązkiem użytkownika jest określenie — przed przystąpieniem do użytkowania — wzorców postępowania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, a także ustalenie zakresu zastosowania prawnych, przepisowych ograniczeń.

W momencie sporządzenia tego dokumentu spełnienie wymagań tej normy nie było wskazywane przy użyciu żadnego piktogramu; poziom ATPV podaje się jednak na wewnętrznej metce rękawic.