EN 1149

Odzież ochronna — Właściwości elektrostatyczne

Ta norma została dostosowana do odzieży ochronnej, przy czym znajduje ona zastosowanie także do badania właściwości elektrostatycznych rękawic ochronnych. Rękawice przetestowane zgodnie z tą normą i spełniające zawarte w niej wymagania mają właściwości rozpraszające ładunek elektrostatyczny. 
Właściwości elektrostatyczne można badać różnymi sposobami.
Część EN 1149-1 definiuje metody badania rezystywności powierzchniowej [Ω].
Część EN 1149-2 definiuje metody badania rezystywności skrośnej [Ω] — ta metoda znajduje zastosowanie do badania rezystancji skrośnej zgodnie z dotyczącą rękawic normą EN 16350.
Część EN 1149-3 definiuje metody badania do pomiaru czasu zaniku ładunku [s].
Część EN 1149-5 definiuje kryteria dotyczące rozpraszania ładunku elektrostatycznego (właściwości antystatycznych).
Kiedy nosi się rękawice ochronne o właściwościach elektrostatycznych, ważne jest, żeby być poprawnie uziemionym. W związku z tym oprócz rękawic użytkownik musi mieć na sobie także odpowiednie obuwie i odzież, tak żeby był stale uziemiony i jego ruchom nie mogły towarzyszyć wyładowania elektrostatyczne.