EN 12477:2001

Rękawice ochronne dla spawaczy

Ta norma określa, jak rękawice muszą być skonstruowane, aby chroniły dłoń i nadgarstek podczas spawania i w podobnych okolicznościach. Rękawice spawalnicze muszą być testowane zgodnie z normą EN 388:2016. Ponadto muszą one zapewniać ochronę przed rozpryskami stopionego metalu, przed krótkotrwałym narażeniem na nieosłonięty płomień, przed ciepłem promieniowania i kontaktowym oraz przed zagrożeniami natury mechanicznej, zgodnie z normą EN 407:2004.
Rękawice podlegają też ocenie pod względem budowy i przeznaczenia:
Typ A stosuje się do takich rękawic, które skuteczniej chronią przed gorącem, lecz ograniczają zręczność i elastyczność.
Typ B stosuje się do takich rękawic, które chronią przed gorącem mniej skutecznie, za to w mniejszym stopniu ograniczają zręczność i elastyczność.
Zgodność z wymaganiami normy EN 12477:2001 nie jest wskazywana przy pomocy żadnych piktogramów.