EN 420:2003 + A1:2009

Rękawice ochronne — wymagania ogólne i metody badań

Ta norma ustanawia ogólne wymogi znajdujące zastosowanie do wszystkich rękawic ochronnych, a także wymagania dotyczące znakowania rękawic.
Rękawica sama w sobie nie może stanowić żadnego zagrożenia dla użytkownika ani nie może powodować u niego obrażeń.
Materiał rękawicy musi cechować się wartością pH z przedziału od 3,5 do 9,5.
Zawartość chromu VI (sześciowartościowego) w rękawicy nie może przekraczać poziomu 2,9 mg/kg.
Jeśli rękawica zawiera jakiekolwiek substancje, o których wiadomo, że powodują reakcje alergiczne, to ten fakt musi być zawarty w informacji o produkcie.
Rozmiary rękawic są unormowane w odniesieniu do ich długości minimalnej.
Zgodność z wymaganiami normy EN 420:2003 + A1:2009 nie jest wskazywana przy pomocy żadnych piktogramów.