EN ISO 10819:2013

Drgania i wstrząsy mechaniczne — Drgania oddziałujące na organizm człowieka przez kończyny górne — Pomiar i ocena współczynnika przenoszenia drgań przez rękawice na dłoń operatora.

Ta norma stosuje się do badania przenoszenia drgań z drgającego uchwytu — przez rękawicę — na dłoń. Test przeprowadza się w pasmach częstotliwości o szerokości jednej trzeciej oktawy, ze środkiem w punktach z przedziału od 25 Hz do 1 250 Hz.
Aby rękawicę można było nazywać rękawicą antywibracyjną, spełnione muszą być następujące kryteria:
- Wartość TRM nie może być równa ani mniejsza niż (≤) 0,9 (przenoszenie drgań ogółem w przedziale od 25 Hz do 200 Hz).
- Wartość TRH nie może być równa ani mniejsza niż (≤) 0,6 (przenoszenie drgań ogółem w zakresie od 200 Hz do 1,25 kHz).
Grubość materiału amortyzującego po wewnętrznej stronie dłoni nie może przekraczać 8 mm. Ponadto materiał ten musi osłaniać całe wnętrze dłoni oraz całą długość kciuka i pozostałych palców.

Takie wymagania oznaczają, że drgania
- nie mogą się nasilać w przedziale częstotliwości średnich (TRM) 
- oraz muszą być tłumione o co najmniej 40% w przedziale częstotliwości wysokich (TRH).   

Należy pamiętać, że takie rękawice są zdolne ograniczać zagrożenia dla zdrowia związane z narażeniem na drgania, takie jak niedokrwienie palców u rąk, jednak nie eliminują owych zagrożeń całkowicie. Rękawice tłumią drgania tylko w zakresie częstotliwości powyżej 150 Hz.
Ponadto właściwości tłumienia drgań mogą ulegać zmianie wraz ze starzeniem się rękawic, z chłonięciem przez nie wilgoci, w zależności od temperatury i w warunkach silnego nacisku na obszarze styku.