EN ISO 374-1:2016

Rękawice chroniące przed chemikaliami [i mikroorganizmami]

Substancje chemiczne mogą wpływać bardzo szkodliwie zarówno na zdrowie ludzi, jak i na środowisko naturalne. Dwie różne substancje chemiczne, z których każda ma rozpoznane właściwości, mogą mieć nieprzewidywany wpływ w razie ich zmieszania. Ta norma udziela wytycznych w zakresie testowania przenikania i degradacji pod wpływem osiemnastu (18) różnych substancji chemicznych, przy czym nie uwzględnia ona faktycznej trwałości ochrony w miejscu pracy ani różnic między mieszaninami chemikaliów a chemikaliami w stanie czystym.
Norma ta ustanawia wymagania, jakie rękawica musi spełnić, żeby zapewniała ochronę przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi oraz mikroorganizmami.
Najmniejsza dopuszczalna długość, przy jakiej zachowana jest szczelność, powinna odpowiadać minimalnej długości rękawic, zgodnie z normą EN 420:2003 + A1:2009.

WNIKANIE

Chemikalia mogą wnikać przez otwory i inne wady w materiale rękawicy. Aby rękawica została dopuszczona do użytku w charakterze rękawicy ochronnej, musi ona nie przepuścić wody ani powietrza w trakcie próby wnikania przeprowadzanej zgodnie z normą EN 374-2:2014.

DEGRADACJA

Materiał, z jakiego wykonane są rękawice, może ulegać degradacji na skutek kontaktu z chemikaliami. Stopień degradacji wyznacza się zgodnie z normą EN 374-4:2013, osobno dla poszczególnych substancji chemicznych. Wynik próby degradacji, podawany w postaci wartości procentowej (%), musi zostać zawarty w treści instrukcji dla użytkownika.

PRZENIKANIE

Ponadto chemikalia przebijają materiał rękawicy na poziomie cząstek. W ramach tej próby ocenia się czas do przebicia, i rękawica musi wytrzymać:
Typ A — 30 minut (stopień 2), co najmniej 6 testowych substancji chemicznych
Typ B — 30 minut (stopień 2), co najmniej 3 testowe substancje chemiczne
Typ C — 10 minut (stopień 1), co najmniej 1 testową substancję chemiczną

EN374-types-1.png

W trzecim wierszu piktogramu dla typów A i B wskazane są substancje chemiczne — z poniższej tablicy — przed jakimi rękawica chroni. W przypadku typu C trzeci wiersz jest pominięty — takie rękawice wytrzymują tylko krótkotrwały wpływ pojedynczej substancji chemicznej.

EN374-test-chemicals-1.png

Testowe substancje chemiczne są podane w tablicy powyżej. Odporność na wszystkich 18 należy badać zgodnie z normą EN 16523-1:2015.

EN374-protection-levels-2.png

MIKROORGANIZMY

Wszystkie rękawice muszą być badane pod względem zapewnianej ochrony przed mikroorganizmami. Zapewnianą przez rękawice ochronę przed bakteriami i grzybami — a na szczególne życzenie także przed wirusami — bada się zgodnie z normą EN 374-5:2016.