ESD – IES 61340-5-1:2016

Ochrona urządzeń elektronicznych przed zjawiskami elektrostatycznymi

To ważne, żeby w celu ochrony urządzeń elektronicznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) nosić rękawice — oraz inne środki ochrony indywidualnej — odpowiednie do otoczenia pracy.
Bada się i mierzy rezystancję skrośną materiału między dłonią a elektrodą. Rezystancja powinna być możliwie jak najniższa, tak by ładunki elektryczne przepływały przez materiał — zamiast się w nim gromadzić, co stwarzałoby zagrożenie gwałtownego wyładowania. Nagromadzenie ładunku mogłoby doprowadzić do zniszczenia wrażliwej elektroniki w niewielkiej odległości. Aby rękawice zostały dopuszczone do użytku, rezystancja materiału musi wynosić poniżej 109 Ω.
Dla pełnej ochrony urządzeń elektrycznych konieczne jest noszenie rękawic ESD w połączeniu z innymi środkami ochrony indywidualnej typu ESD, takimi jak specjalna odzież, obuwie, opaski na rękę oraz inne.