Kjemisk beskyttelse

Her finner du arbeidshansker som beskytter mot skadelige kjemikalier og mikroorganismer.