EN 12477:2001

Hegesztők védőkesztyűi

Ez a szabvány azt írja le, hogy hogyan kell kialakítani a kesztyűket oly módon, hogy azok kéz- és csuklóvédelmet biztosítsanak hegesztési és hasonló munkálatok során. A hegesztőkesztyűket az EN 388:2016 szabvány szerint kell tesztelni. Azoknak az olvadt fémcseppekkel, a nyílt lángnak való rövid idejű kitettséggel, a sugárzó hővel, a kontakthővel szemben is, illetve mechanikai védelmet is kell biztosítaniuk az EN 407:2004 szabvány szerint.
A kesztyűket kialakításuk és rendeltetésük szerint is vizsgálják:
„A” típusú az a kesztyű, amely magasabb szintű hővédelmet kínál, de rugalmassága és mozgáskontrollja csekélyebb.
A „B” típusú kesztyűk alacsonyabb szintű védelmet biztosítanak a hővel szemben, de rugalmasabbak és jobb mozgáskontrollt kínálnak.
Az EN 12477:2001 szabványhoz nem tartozik piktogram.