EN ISO 374-1:2016

Védőkesztyűk veszélyes vegyszerek és mikroorganizmusok ellen

A vegyi anyagok súlyosan károsíthatják az egészséget és a környezetet egyaránt. Két ismert tulajdonságú vegyi anyag keveredése váratlan hatásokat okozhat. Ez a szabvány irányelveket fogalmaz meg a kesztyű minőségromlásának és áthatolási védelmének vizsgálatához 18 vegyi anyagra vonatkozóan, de nem foglalkozik a munkahelyi védelem biztosításának időtartamával, sem az anyagkeverékek és a tiszta vegyszerek közti eltérésekkel.
Ez a szabvány a veszélyes vegyi anyagokkal és mikroorganizmusokkal szemben védelmet nyújtó kesztyűkre vonatkozó követelményeket szabja meg.
A megengedett legkisebb folyadékzáró hossznak egyeznie kell a kesztyű minimális hosszával az EN 420:2003 + A1:2009 szabványban meghatározottak szerint.

BEHATOLÁS

A vegyi anyagok bejuthatnak a kesztyű anyagának lyukain és egyéb anyaghibáin keresztül. A kesztyű tanúsított vegyvédelmi kesztyűként történő besorolásához a kesztyű nem ereszthet át sem vizet, sem levegőt az EN 374-2:2014 szerinti behatolási teszt során.

ANYAGKÁROSODÁS

A kesztyű anyagára negatív hatással lehet a vegyszerrel való érintkezés. Az anyagkárosodást az EN 374-4:2013 szabvány szerint kell meghatározni minden egyes vegyszer esetében. Az anyagkárosodás százalékos értékként (%) kifejezett eredményét szerepeltetni kell a használati útmutatóban.

ÁTBOCSÁTÁS

A vegyszerek molekuláris szinten áthatolhatnak a kesztyű anyagán. A vizsgálat az áthatolási idő megállapítását célozza, és a kesztyűnek a következő minimális áthatolási időket kell tudnia teljesíteni:
„A” típus – 30 perc (2. szint) legalább 6 vizsgálati vegyszerrel szemben
„B” típus – 30 perc (2. szint) legalább 3 vizsgálati vegyszerrel szemben
„C” típus – 10 perc (1. szint) legalább 1 vizsgálati vegyszerrel szemben

EN374-types-1.png

Az „A” és a „B” típus piktogramjának harmadik sora azt jelzi, hogy mely vegyszerekkel szemben nyújt védelmet a kesztyű (lásd az alábbi táblázatot). „C” típus esetén nincs harmadik sor, a kesztyű csak 1 vegyszernek áll ellen rövid ideig.

EN374-test-chemicals-1.png

A vizsgálati vegyszerek a fenti táblázatban találhatók, és mind a 18 vegyszer átbocsátását vizsgálni kell az EN 16523-1:2015 szabványnak megfelelően.

EN374-protection-levels-2.png

MIKROORGANIZMUSOK

Az összes kesztyű esetében vizsgálni kell a mikroorganizmusokkal szembeni védelmet. A kesztyűk baktériumokkal és gombákkal szembeni, igény esetén pedig vírusokkal szembeni védelmét is vizsgálták az EN 374-5:2016 szabvány szerint.