Érintkezés élelmiszerrel

Élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő termékek

Az élelmiszerrel érintkezésbe kerülő anyagok nem szennyezhetik be veszélyes anyagokkal az élelmiszert. Az 1935/2004/EK rendelet szabályozza a nyomon követhetőségi és azonosíthatósági követelményeket a teljes termelési láncra vonatkozóan. Az ilyen termékeket kötelező megjelölni a pohár/villa szimbólummal.
A kesztyűket a helyes gyártási gyakorlatra (GMP) vonatkozó 20023/2006-os bizottsági rendeletnek (EK) megfelelően kell gyártani. Ez a rendelet követelményeket határoz meg a gyártó minőségbiztosítási rendszerével szemben az élelmiszerrel történő érintkezésre szánt cikkekre vonatkozóan.

A pohár/villa szimbólummal megjelölt védőkesztyűk megfelelnek a fenti követelményeknek, és alkalmasak az élelmiszerrel érintkezve történő használatra. A kesztyűhöz mellékelt használati útmutatóban szerepel, hogy milyen típusú élelmiszerrel használható.