ANSI/ISEA 138-2019

Hansker med slagbeskyttelse

Denne amerikanske standarden definerer kravene til hansker som er utformet for å beskytte fingre og knoker mot slag.
Slagbeskyttelsen klassifiseres med nivåene 1, 2 og 3, der 1 er det laveste beskyttelsesnivået og 3 er det høyeste beskyttelsesnivået.
 *tabell *

Testen utføres ved at det slippes en vekt på hanskens beskyttelsesområde. Den overførte kraften registreres i kilonewton (kN). Områdene som testes, er knoker på håndens overside samt tommel og fingre.
*bilde av hånd*
Det svakeste området definerer hanskens generelle beskyttelse. Beskyttelsesnivået angis i hanskens merking.
*piktogram*