ANSI/ISEA 138-2019

Hansker med slagbeskyttelse

Denne amerikanske standarden definerer kravene til hansker som er utformet for å beskytte fingre og knoker mot slag.
Slagbeskyttelsen klassifiseres med nivåene 1, 2 og 3, der 1 er det laveste beskyttelsesnivået og 3 er det høyeste beskyttelsesnivået.

Beskyttelsenivå

Gjennomsnittsverdi (kN)

Alle verdier (kN)

1

≤ 9

<11.3

2

≤ 6.5

≤ 8.1

3

≤ 4

≤ 5

Testen utføres ved at det slippes en vekt på hanskens beskyttelsesområde. Den overførte kraften registreres i kilonewton (kN). Områdene som testes, er knoker på håndens overside samt tommel og fingre.

Det svakeste området definerer hanskens generelle beskyttelse. Beskyttelsesnivået angis i hanskens merking.


ANSI.png