ASTM F2675/F2675M – 19

Bestemmelse av beskyttelse mot elektrisk lysbue for vernehansker og andre produkter som beskytter hendene

Denne testmetoden fastslår hanskenes beskyttelsesnivå mot elektrisk lysbue ved å måle mengden varmeenergi som overføres gjennom de testede hanskene, under og etter eksponering for en elektrisk lysbue.

Varmebuens effekt, ATPV cal / cm2, er den inntrengende energien inn i hansken/materialet som fører til en sannsynlighet på 50 % for tilstrekkelig varmeoverføring gjennom hansken for å kunne forårsake begynnelsen av andregrads forbrenning. 
Jo høyere ATPV-verdi hansken oppnår i testen, desto høyere energi beskytter den mot ved en eventuell eksponering for lysbue. 

Disse hanskene kan redusere skadene ved eventuell eksponering for lysbue. Men de eliminerer ikke risikoen for skader.

Hanskens beskyttelsesnivå kan reduseres ved kontakt med for eksempel bensin, diesel, olje, svette, smuss, fett og annen forurensning.

Før bruk har brukeren ansvar for å iverksette egnede sikkerhets-, helse- og miljøtiltak samt for å følge de øvrige forskriftene som gjelder på arbeidsplassen.

Standarden har ikke piktogram ennå, men APT-nivået er angitt på merket i hansken.