EN 1149

Vernetøy – Elektrostatiske egenskaper

Disse standardene er tilpasset for vernetøy, men de brukes også til å teste vernehanskers elektrostatiske egenskaper.
Elektrostatiske egenskaper kan testes på forskjellige måter.
EN 1149-1 definerer hvordan man tester et materials overflatemotstand (Ω)
EN 1149-2 definerer hvordan man tester den vertikale motstanden i et materiale (Ω). Denne metoden brukes som testmetode i samsvar med EN 16350. 
EN 1149-3 definerer hvordan man måler ladningssvekkelse for et materiale (s). 
EN 1149-5 definerer kravene for at et materiale skal kunne kalles elektrostatisk dissipativt (antistatisk).
Når man bruker vernehansker med elektrostatiske egenskaper, er det viktig å være godt jordet. Derfor må brukeren også bruke egnede klær og sko i kombinasjon med hanskene, samt være permanent jordet, slik at vedkommende ikke kan lade ut statisk elektrisitet ved bevegelser.