EN 12477:2001

Vernehansker for sveisere

Denne standarden beskriver hvordan hansker skal utformes for å beskytte hånd og håndledd ved sveising og annet varmt arbeid. Sveisehanskene skal testes i samsvar med EN 388:2016. De skal også beskytte mot sprut av smeltet metall, kortvarig eksponering for åpen flamme, strålevarme, kontaktvarme og mekaniske risikoer i samsvar med EN 407:2004.

Hanskene vurderes også etter design og bruksområde.

Type A er hansker med høyt nivå av varmebeskyttelse, men begrenset fleksibilitet og bevegelighet.
Type B er hansker med lavt nivå av varmebeskyttelse, men god fleksibilitet og bevegelighet.

EN 12477:2001 har ikke piktogram.