EN 16350:2014

Vernehansker – Elektrostatiske egenskaper

I en ATEX-sone (miljø med eksplosiv atmosfære) kan en gnist som skyldes utladning av statisk elektrisitet fra en gjenstand, forårsake en eksplosjon. Derfor må arbeidshansker utformes slik at de ikke lagrer statisk elektrisitet. Denne standarden inneholder krav til hansker i ATEX-soner. 
Standarden stiller ytterligere krav til vernehansker som også brukes i brannfarlige eller eksplosive miljøer. 
Hanskens vertikale motstand (motstanden gjennom et materiale) testes og måles i samsvar med teststandarden EN 1149-2, og hvert måleresultat skal være lavere enn det maksimalt godkjente kravet på 1,0 x 108 Ω
Elektrostatisk dissipative vernehansker er bare effektive hvis brukeren er jordet gjennom en motstand som er lavere enn 108 Ω. Derfor må brukeren bruke egnede klær og sko og være permanent jordet, slik at vedkommende ikke kan lade ut statisk elektrisitet ved bevegelser.