EN 511:2006

Vernehansker mot kulde

I kalde miljøer er det spesielt viktig å beskytte hanskene mot frostskader. Ifølge denne standarden måles hanskenes motstandskraft mot både kalde omgivelser og kontaktkulde. I tillegg testes vanngjennomtrengning etter 30 minutter.

EN511-NO.png

Det første tallet indikerer hanskenes motstand mot kalde omgivelser (nivå 0–4).
Det andre tallet indikerer hanskenes motstand mot kontaktkulde (nivå 0–4)
Det tredje tallet indikerer hanskenes motstand mot vanngjennomtrengning (nivå 0 eller 1, der 0 er «vanngjennomtrenging etter 30 minutter» og 1 er «ingen vanngjennomtrengning etter 30 minutter»)