EN ISO 10819:2013

Mekaniske vibrasjoner og støt – Hånd-arm-vibrasjoner – Metode for måling og vurdering av vibrasjonsoverføring via hansker ved håndflaten.

Standarden er utformet for å måle overføringen av vibrasjoner fra et vibrerende håndtak gjennom hansken til håndflaten. Testen utføres i et frekvensbånd med 1/3-oktaver mellom 25 og 1250 Hz.
For å kunne betegnes som en antivibrasjonshanske, må følgende krav oppfylles:
TRM-verdien skal være ≤ 0,9 (den totale vibrasjonsoverføringen mellom 25–200 Hz)
TRH-verdien skal være ≤ 0,6 (den totale vibrasjonsoverføringen mellom 200 Hz og 1,25 kHz)
Tykkelsen på det vibrasjonsdempende materialet i håndflaten skal ikke overstige 8 mm. Det skal også dekke hele håndflaten og hele tommelens og fingrenes lengde.

Disse kravene indikerer at vibrasjonene
ikke øker i det mellomstore frekvensområdet, TRM. 
reduseres med minst 40 % i det høye frekvensområdet, TRH.   

Disse hanskene kan redusere, men ikke eliminere helserisikoen som er knyttet til eksponering for vibrasjoner, for eksempel hvite fingre. De reduserer vibrasjoner, men bare ved frekvenser over 150 Hz.
Egenskapene for vibrasjonsdemping kan også påvirkes av aldring, absorbering av fuktighet, temperatur og høyt kontakttrykk.