EN ISO 374-1:2016

Vernehansker mot farlige kjemikalier og mikroorganismer

Kjemikalier kan være svært skadelige for mennesker og miljø. To kjemikalier med kjente egenskaper kan forårsake uventede reaksjoner hvis de blandes. Denne standarden beskriver testmetoder for nedbryting og gjennombruddstid for 18 kjemikalier. Standarden gjenspeiler ikke beskyttelsens faktiske holdbarhet på arbeidsplassen eller forskjellene mellom rene kjemikalier og blandinger av kjemikalier.

Denne standarden angir hvilke egenskaper som kreves for at hanskene skal beskytte mot skadelige kjemikalier og mikroorganismer.

Den korteste tillatte lengden som er væsketett, må være i samsvar med hanskenes minimumslengde, som definert i EN 420:2003 + A1:2009.

Gjennomtrengning

Kjemikalier kan trenge inn gjennom hull og andre skader i materialet. For at en hanske skal bli godkjent som kjemikaliehanske, kan den ikke lekke luft eller vann ved gjennomtrengningstest, i samsvar med EN 420:2003 + A1:2009.

Nedbryting

Hanskens materiale kan bli skadet ved kontakt med kjemikalier. Nedbrytningsgraden skal fastslås for hvert kjemikalium i tråd med EN 374-4:2013

Gjennombrudd

Kjemikalier bryter gjennom hanskenes materiale på molekylært nivå. For å klassifiseres som fullverdig kjemihanske må hansken tåle følgende gjennombruddstid:

Type A – 30 minutter (nivå 2) for minst seks spesifiserte kjemikalier
Type B – 30 minutter (nivå 2) for minst tre spesifiserte kjemikalier
Type C – 10 minutter (nivå 1) for minst ett spesifiserte kjemikalium.

EN374-types-1.png

Den tredje linjen i piktogrammet for type A og type B indikerer hvilke kjemikalier hansken beskytter mot (se tabellen nedenfor). Det finnes ingen tredje linje for type C. De tåler ett kjemikalium, og kun i en kort periode.

EN374-test-chemicals-1.png

Testkjemikaliene angis i tabellen over. Alle 18 kjemikalier skal testes for gjennombrudd i samsvar med EN 16523-1:2015.

EN374-protection-levels-2.png

Mikroorganismer

Alle hansker må beskytte mot mikroorganismer. Hanskene testes for beskyttelse mot bakterier, sopp og i enkelte tilfeller også virus, i samsvar med EN 374-5:2016.