Håndtering av næringsmidler

Materialer og produkter for håndtering av næringsmidler

Materialer som kommer i kontakt med næringsmidler, må ikke kontaminere næringsmiddelet med helsefarlige stoffer. Dette i tråd med forordning 1935/2004 som definerer kravene til sporbarhet og identifikasjon gjennom hele produksjonskjeden. Materialene/produktene skal også være merket med glass/gaffel-symbolet.

EU-forordning 2023/2006 stiller krav til produsentens kvalitetssikringssystem for produkter som kan komme i kontakt med næringsmidler.

Vernehansker med glass/gaffel-symbolet oppfyller kravene i samsvare med ovennevnte, og kan brukes i kontakt med næringsmidler.

Hvilken/hvilke typer næringsmidler de er tilpasset for, fremgår av bruksanvisningen som følger med produktet.