EN 511:2006

Skyddshandskar mot kyla

I kalla miljöer är det särskilt viktigt att skydda händerna mot köldskador. Enligt denna standard mäts handskarnas motståndskraft mot såväl omgivande kyla som kontaktkyla. Dessutom testas vattengenomträngning efter 30 minuter.

EN511-SE.png

Den första siffran indikerar handskarnas motståndskraft mot omgivande kyla (prestandanivå 0-4).
Den andra siffran indikerar handskarnas motståndskraft mot kontaktkyla (prestandanivå 0-4)
Den tredje siffran indikerar handskarnas motståndskraft mot vattengenomträngning (prestandanivå 0 eller 1 där 0 anger ”vattengenomträngning efter 30 minuter” och 1 anger ”ingen vattengenomträngning efter 30 minuter”.)