Kemiskt skydd

Här hittar du arbetshandskar som skyddar mot skadliga kemikalier och mikroorganismer.