Allmänna försäljningsvillkor

Priser
Angivna priser och rabatter på e-handeln är vägledande och hämtas från aktuella uppsatta avtal i vårt affärssystem för gällande grundpriser. Eventuella volym-, kampanj- eller specialpriser kommer inte visas här, vilket gör att det slutgiltiga priset som anges på orderbekräftelsen kan variera mot vad som visas på e-handeln. Det är alltid priset som anges på orderbekräftelsen via e-mail som är det gällande. 
 

Betalning
Betalningsvillkor är enligt uppsatt avtal.
 

Frakt
Frakt- och leveransvillkor är enligt uppsatt avtal.
 

Returer och reklamationer
Vid byten eller returer av felfria varor ska i första hand Customer Service kontaktas för att få godkännande att göra en retur. En retur ska göras inom 14 dagar efter mottagen leverans. Kopia på följesedel eller faktura ska bifogas tillsammans med returblankett. Returnerade varor ska alltid vara i originalskick. Felfria varor krediteras. Gällande returer utöver reglerna ovan, utgår ett retur-/hanteringsavdrag på 25%.
 

Reklamationer
Vid reklamation ska i första hand Customer Service kontaktas för att få godkännande och information om vad som ska gäras med den reklamerade varan. Reklamationer ska  inrapporteras omgående efter att felet upptäckts. Om customer service ger besked om att varan skall returneras ska returen göras direkt och returblankett ska bifogas med sändningen. Reklamationen kommer därefter utredas och utslaget meddelas kund.
 

Tvist
Vid eventuell tvist följer Guide Gloves ARNs rekommendationer. Läs mer om detta: www.arn.se
 

Force Majeure
En eventuell oförutsägbar händelse som påverkar och innebär att vi inte kan fullfölja nämnda avtal, kan utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. En sådan händelse kan till exempel vara krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer etc.
 

Integritetspolicy
Guide Gloves är ett bolag inom Bergman & Beving och följer därför deras integritetspolicy. Läs mer om detta:
www.bergmanbeving.com/site-services/integritetspolicy