ANSI/ISEA 138-2019

Slagskyddshandskar

Denna amerikanska standard definierar kraven på handskar som är utformade för att skydda fingrar och knogar mot slag.
Slagskyddet klassificeras enligt nivåerna 1, 2 och 3, där 1 motsvarar lägst skyddsnivå och 3 motsvarar högst skyddsnivå.

Skyddsnivå

Medelvärde (kN)

Alla värden (kN)

1

≤ 9

<11.3

2

≤ 6.5

≤ 8.1

3

≤ 4

≤ 5

Testet utförs genom att en tyngd släpps på handskens skyddsområden. Den överförda kraften registreras i kilonewton (kN). Områden som testas är knogar på handens ovansida, samt tumme och fingrar.

Det svagaste området definierar handskens övergripande skyddsprestanda. Skyddsnivån anges i handskens märkning.


ANSI.png