ASTM F2675/F2675M – 19

Bestämning av skydd mot elektrisk ljusbåge för skyddshandskar och andra handskyddsprodukter

Denna testmetod fastställer handskarnas skyddsnivå mot elektrisk ljusbåge genom att mäta mängden värmeenergi som överförs genom de testade handskarna, under och efter exponering av en elektrisk ljusbåge.

Värmebågens prestandavärde, ATPV cal / cm2, är den inträngande energin in i handsken/materialet som resulterar i en sannolikhet på 50% för tillräcklig värmeöverföring genom handsken för att kunna orsaka början till en andra gradens brännskada. 
Ju högre ATPV-värde som handsken uppnår vid test, desto högre energi skyddar den mot vid en eventuell ljusbågeexponering. 

Observera att dessa handskar kan reducera skadorna vid eventuell exponering för ljusbåge. De eliminerar dock inte risken för skador.

Handskens skyddsnivå kan påverkas negativt av kontakt med exempelvis bensin, diesel, olja, svett, smuts, fett eller andra föroreningar.

Användaren ansvarar för att vidta lämpliga säkerhets-, hälso- och miljöåtgärder, samt följa de övriga föreskrifter som gäller på arbetsplatsen före användning.

Standarden saknar för närvarande piktogram, men ATPV-nivån anges på handskens inneretikett.