EN 1149

Skyddskläder – Elektrostatiska egenskaper

Dessa standarder är anpassade för skyddskläder men används för att testa elektrostatiska egenskaper även på skyddshandskar.
Man kan testa elektrostatiska egenskaper på olika sätt.
EN 1149-1 definierar hur man testar ytresistansen på ett material (Ω)
EN 1149-2 definierar hur man testar vertikala resistansen i ett material (Ω) Denna metod används som testmetod enligt EN16350 . 
EN 1149-3 definierar hur man testar avklingningstiden hos ett material (s). 
EN 1149-5 definierar kraven för att ett material ska kallas elektrostatiskt dissipativt (antistatiskt).
Vid användning av skyddshandskar med elektrostatiska egenskaper är det viktigt att vara ordentligt jordad. Därför ska användaren även bära anpassade kläder och skor i kombination med handskarna, samt vara permanent jordad för att inte kunna ladda ur statisk elektricitet under rörelse.