EN 12477:2001

Skyddshandskar för svetsare

Denna standard beskriver hur handskar ska utformas för att skydda hand och handled vid svetsning och andra heta arbeten. Svetshandskar ska testas i enlighet med EN 388:2016. De ska också skydda mot stänk av smält metall, korttidsexponering för öppen låga, strålningsvärme, kontaktvärme och mekaniska risker, i enlighet med EN 407:2004.

Handskarna bedöms också efter design och användningsområde.

Typ A avser handskar som har hög nivå av värmeskydd, men liten flexibilitet och rörlighet.
Typ B avser handskar med låg nivå av värmeskydd, men hög grad av flexibilitet och rörlighet.

EN 12477:2001 har inget piktogram.