EN 16350:2014

Skyddshandskar – Elektrostatiska egenskaper

I en ATEX-zon (miljö med explosiv atmosfär) kan en gnista orsakad av urladdning av statisk elektricitet från ett föremål skapa en explosion. Därför måste arbetshandskar utformas för att inte lagra statisk elektricitet. Denna standard avser krav för handskar i just ATEX-zoner. 
Standarden ställer ytterligare krav för skyddshandskar som också bärs i brandfarliga eller explosiva områden. 
Handskens vertikala motstånd (motståndet genom ett material) testas och mäts enligt teststandarden EN 1149-2 och varje mätningsresultat ska vara lägre än det maximalt godkända kravet på 1,0x108Ω
Observera att elektrostatiska dissipativa skyddshandskar är effektiva endast om bäraren är jordad genom ett motstånd som är lägre än 108Ω
Användaren måste därför bära anpassade kläder och skor och vara permanent jordad för att inte kunna ladda ur statisk elektricitet under rörelse.