EN 388:2016

Skyddshandskar mot mekaniska risker

Slitstyrka, skärbeständighet, rivhållfasthet, punkteringsmotstånd, slagskydd och liknande egenskaper testas enligt denna standard. Intill piktogrammet visas fyra siffror samt en till två bokstäver, som anger handskens skyddsprestanda.

EN388-SE.png

1. Slitstyrka

Materialet nöts med sandpapper under förutbestämt tryck. Skyddsnivån indikeras med en siffra mellan 1 och 4, beroende på hur snabbt det går hål i materialet. Ju högre siffra desto bättre slitstyrka.

2. Skärbeständighet

En kniv förs över materialet tills den skär igenom. Skärbeständigheten indikeras med en siffra mellan 1 och 5, där 5 motsvarar den högsta skärskyddsnivån. Om materialet gör kniven slö ska testet istället utföras enligt ISO 13997 (se punkt 5).

3. Rivhållfasthet

Här mäts kraften som krävs för att riva sönder materialet. Rivhållfastheten indikeras med en siffra mellan 1 och 4, där 4 motsvarar den högsta rivhållfastheten.

4. Punkteringsmotstånd

Här mäts kraften som krävs för att punktera materialet med ett spetsigt föremål. Punkteringsmotståndet indikeras med en siffra mellan 1 och 4, där 4 motsvarar det högsta punkteringsmotståndet.

5. Skärbeständighet, TDM-test ISO 13997

Används för att testa skärskyddsnivå om coupe-test (punkt 2) ej kan genomföras enligt riktlinjerna. Skärskyddsnivån indikeras med bokstäverna A till F, där F motsvarar den högsta skärskyddsnivån. Om både siffra och bokstav anges är det alltid bokstaven som anger handskens skärskyddsnivå.

ISO 13997:1999 – Bestämning av motstånd mot skärning med vassa föremål
En alternativ testmetod som rekommenderas för skärskyddshandskar. Skall användas i EN388:2016 för skärskyddshandskar vars material gör kniven slö vid testning. I detta test skär kniven med konstant hastighet och gradvis ökad kraft tills den skär igenom materialet. Skärskyddsnivån anges i Newton, motsvarande kraften som krävs för att skära igenom materialet vid en snittlängd på 20 mm.

6. Slagskydd

Om handsken har slagskydd indikeras det genom att bokstaven P finns angiven som sjätte och sista tecken. 

EN 388:2003
EN 388:2003 är en tidigare version av EN 388:2016. Skillnaderna avser testmetoderna för slitstyrka samt skärskyddsfibrer. EN 388:2003 är heller inte tillämplig för test av slagskydd. Det finns fortfarande många handskar som är märkta enligt EN 388:2003. Dessa är dock lika användbara som handskar märkta enligt EN 388:2016, eftersom det endast är testmetoderna som skiljer sig åt.