Livsmedelshantering

Material och produkter för livsmedelshantering

Material som kommer i kontakt med livsmedel får inte kontaminera livsmedlet med hälsofarliga ämnen. Detta enligt förordningen 1935/2004 som reglerar kraven på spårbarhet och identifikation genom hela produktionskedjan. Materialen/produkterna ska också vara märkta med glas/gaffel-symbolen.

EU-förordningen 2023/2006 ställer krav på producentens kvalitetssäkringssystem av produkter som kan komma i kontakt med livsmedel.

Skyddshandskar med glas/gaffel-symbolen uppfyller kraven enligt ovan och kan användas i kontakt med livsmedel.

Vilket/vilka typer av livsmedel de är anpassade för framgår av bruksanvisningen som medföljer produkten.