EN 420:2003 + A1:2009

VÉDŐKESZTYŰK – ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS TESZTELÉSI MÓDSZEREK

Ez a szabvány meghatározza a védőkesztyűkre vonatkozó általános követelményeket, továbbá leírja a kesztyűk megjelölésének szabályait.
A kesztyű puszta viselése nem jelenthet kockázatot a felhasználó számára, illetve nem okozhat sérülést.
A kesztyű anyagának pH-értéke kötelezően 3,5 és 9,5 közötti.
A kesztyű anyagának króm(VI)-tartalma nem haladhatja meg a 2,9 mg/kg mennyiséget.
Ha a kesztyű tartalmaz bármely anyagot, amelyről ismeretes, hogy allergiás reakciót válthat ki, azt kötelező feltüntetni a termékinformációk között.
A kesztyűméretek szabványosítva vannak a minimális hossz alapján.
Az EN 420:2003 + A1:2009 szabványhoz nem tartozik piktogram.