Skydd mot statisk elektricitet

En liten gnista som skapar stora problem

Elektrostatiska urladdningar som hela tiden uppstår naturligt runt omkring oss är oftast så pass svaga att du varken kan se dem eller skada dig. För kretskort, hårddiskar och andra elektroniska komponenter innebär det emellertid en reell fara som kan leda till omfattande kostnader och till och med säkerhetsrisker. Vid utvecklingen av vårt ESD-sortiment har vi fördjupat oss i problemet och den verklighet slutanvändare står inför.

I vissa fall leder elektrostatiska urladdningar till att komponenten omgående slutar att fungera, så kallade ”instant deaths”. Men instant deaths är endast utfallet för 10 till 20 procent av alla skador orsakade av elektrostatiska urladdningar. I stället står latenta skador för merparten av alla fall. Latenta skador kan passera tester, men kan försämra komponenternas prestanda så till den grad att mer eller mindre allvarliga haverier uppstår senare.

Denna lilla gnista är därför ett verkligt problem för tillverkare av elektriska komponenter. Till exempel orsakas en tredjedel av alla kvalitetsproblem i bilar av defekt elektronisk utrustning. Hälften av dem kommer från tidigare problem i tillverkningsledet, men den andra hälften kan undvikas genom att minimera risken för elektrostatiska urladdningar.

Skador på kretskort, hårddiskar och andra komponenter orsakar därför kvalitetsproblem för slutprodukten, men också höga kostnader för tillverkare. Även om många tillverkare redan är medvetna om problemet och försöker arbeta i helt eller delvis skyddade miljöer, uppstår fortfarande oväntade urladdningar på grund av skadad eller bristfällig skyddsutrustning såsom arbetshandskar.

Arbete med små komponenter ställer stora krav på fingerfärdighet, men samtidigt även en känslighet. Den största utmaningen med att undvika elektrostatiska urladdningar är därför att hitta en effektiv lösning som samtidigt tar hänsyn till den precision som krävs för att arbeta med små komponenter. Annars finns risken att arbetarna väljer att göra sitt arbete med sina bara händer.

Denna situation har lett till att vi har arbetat hårt för att utveckla en ny typ av statiska avledande handskar där de vanliga fibrerna ersatts av extra fina fibrer med hög ledningsförmåga, tillverkade av nanopartiklar eller kolfibrer. Det ger ett mer tillförlitligt och effektivt skydd över hela handen.

Samtidigt har den fingerfärdighet och känslighet som krävs för att arbeta med små komponenter också varit i fokus: handskarna är gjorda av ultralätta liners - stickade i 15 eller 18 gauge och blandade med en hög andel spandex - doppade på 3D-förformade former. Denna unika kombination erbjuder både optimalt mekaniskt skydd med full hänsyn till komplexiteten i handens rörelser.

Se alla våra nyheter av handskar som skyddar mot statisk elektricitet

Du kan läsa mer om våra handskar här, eller kontakta oss för frågor om våra handskar.

Vi guidar dig till rätt handske - Kontakta oss!

Du vet väl att du kan boka in ett kostnadsfritt besök från Guide Gloves där vi ser över ert behov utifrån era specifika förutsättningar och utmaningar? Boka en genomgång här.

----------------------------------
1Källa: Volksvagen AG