Skydd mot vibrationer

Fyra tips för att minska risken för vibrationsskador

Vibrationsskador är den vanligaste arbetssjukdomen i Sverige idag (källa: AFA Försäkring), tre av tio arbetssjukdomar orsakas av vibrationsskador och ofta leder de till permanenta skador.

Byggarbetare är en av de yrkesgrupper som ofta utsätts för vibrationer, framförallt vid användning av maskiner och el-verktyg.

Men det går att minska risken för vibrationsskador. Här är fyra tips:

  1. När ni köper maskiner eller verktyg jämför deras vibrationsvärden och välj den med det bästa värdet.
  2. Inför arbetsrotation för att minska vibrationsexponeringen.
  3. De flesta maskiner och verktyg har ett gränsvärde som ej bör överskridas. Ta reda på exponeringstiden för maskinerna och utbilda användaren.
  4. Se till att användaren alltid har vibrationsdämpande handskar när de utsätts för vibrationer.

 

Guide Gloves handskar skyddar händerna

Vi på Guide Gloves har i över 30 år arbetat med att utveckla arbetshandskar som skyddar händerna så att fler kan vara säkra på jobbet.

 

Våra vibrationsdämpande handskar Guide Vibro

Våra vibrationsdämpande arbetshandskar ger ett starkt skydd i kombination med god passform, för bygg- och konstruktionsarbete.

VIBRO™

 

Boka en Audit

Guide Gloves genomför kostnadsfritt en riskbedömning på din arbetsplats och rekommenderar rätt arbetshandske för rätt arbetsmoment. Boka en audit:

Kontakta oss