Stål- och gruvindustri

Inom stål- och gruvindustrin finns många tunga och riskfyllda arbetsmiljöer, vilket ställer höga krav på skyddsutrustningen. Våra SPARX™-handskar innehåller flamskyddsmaterial som kraftigt minskar risken för brännskador vid exempelvis ljusbåge. Vi rekommenderar även våra HXFIBR™- samt O.T.™-handskar, som ger ett kraftfullt skydd mot skärskador respektive stötar och slag.

Stål- och gruvindustri