Contact met levensmiddelen

Artikelen die bestemd zijn om in contact te komen met levensmiddelen

Materialen die in contact komen met levensmiddelen, mogen deze niet besmetten met gevaarlijke stoffen. De verordening 1935/2004/EC bepaalt de eisen voor traceerbaarheid en identificatie tijdens het gehele productieproces. Daarnaast dienen de producten te zijn voorzien van een pictogram met glas en vork.
De handschoenen dienen te worden geproduceerd in overeenstemming met de Commissieverordening (EG) 2023/2006 betreffende Good Manufacturing Practice (GMP). Deze verordening stelt eisen aan de fabrikant betreffende een kwaliteitsborgingssysteem voor artikelen die bestemd zijn om in contact te komen met levensmiddelen.

Beschermende handschoenen met het glas/vork-label voldoen aan de hierboven gestelde eisen, en kunnen dus worden gebruikt bij contact met levensmiddelen. Voor welke soorten levensmiddelen de handschoenen geschikt zijn, wordt vermeld in de bijgevoegde gebruikersinstructie.