EN 1149

Beschermende kleding – Elektrostatische eigenschappen

Deze norm is ontwikkeld voor beschermende kleding, maar wordt ook gebruikt om de elektrostatische eigenschappen van beschermende handschoenen te testen. Handschoenen die voldoen aan en getest zijn volgens de eisen in deze norm, beschikken over elektrostatisch dissipatieve eigenschappen. 
Elektrostatische eigenschappen kunnen op verschillende manieren worden getest.
EN 1149-1 beschrijft de test om oppervlakteweerstand (Ω) te meten.
EN 1149-2 beschrijft de test om verticale weerstand (Ω) te meten. Deze methode wordt gebruikt bij het testen van de verticale weerstand in de handschoennorm EN 16350.
EN 1149-3 beschrijft de test om het ladingsverval (s) te meten.
EN 1149-5 beschrijft de criteria om de kwalificatie „elektrostatisch dissipatief“ (antistatisch) te verkrijgen.
Bij het gebruik van beschermende handschoenen met elektrostatische eigenschappen is het van belang om op de juiste wijze geaard te zijn. Daarom dient er, naast de handschoenen, ook gepaste kleding en schoeisel te worden gedragen. Zodoende is men permanent geaard en kan er bij beweging geen elektrostatische ontlading plaatsvinden.