EN 12477:2001

Beschermende handschoenen voor lassers

In deze norm wordt omschreven hoe handschoenen moeten worden ontworpen om de handen en polsen te beschermen bij lassen en vergelijkbare werksituaties. Lashandschoenen dienen te worden getest volgens EN 388:2016. Ook dienen ze te beschikken over bescherming tegen spatten van gesmolten metaal, kortstondige blootstelling aan open vuur, stralingshitte, contacthitte en mechanische bescherming volgens EN 407:2004.
De handschoenen worden eveneens beoordeeld volgens hun ontwerp en functie:
Type A betreft handschoenen die beter beschermen tegen hitte, maar die minder soepel en beweeglijk zijn
Type B betreft handschoenen die minder goed beschermen tegen hitte, maar die soepeler en beweeglijker zijn
Er is geen pictogram voor EN 12477:2001.