EN 388:2016

Handschoenen met bescherming tegen mechanische risico's

Eigenschappen zoals schuurweerstand, snijweerstand, scheursterkte, perforatieweerstand en stootbescherming worden getest volgens deze norm. Naast het pictogram worden er vier cijfers en een of twee letters weergegeven. Deze tekens geven het prestatieniveau van de handschoen aan.

EN388-EN.png

1. SCHUURWEERSTAND

Het materiaal wordt onderworpen aan een behandeling met schuurpapier, onder een vooraf vastgestelde druk. Het beschermingsniveau wordt aangegeven in een schaal van 1 tot 4, afhankelijk van het aantal cycli dat nodig is om een gat in het materiaal te doen ontstaan. Hoe hoger het getal, hoe beter de schuurweerstand.

2. SNIJWEERSTAND, COUP TEST

De snijbescherming wordt getest. Een mes beweegt mechanisch over het handschoenmateriaal heen totdat dit doorsneden wordt. Het beschermingsniveau wordt aangegeven met een getal tussen 1 en 5, waarbij 5 het hoogste snijbeschermingsniveau aangeeft. Indien het materiaal tijdens de test botheid van het mes veroorzaakt, dient in plaats hiervan de snijtest ISO 13997 (TDM-test) te worden uitgevoerd, zie punt 5.

3. SCHEURSTERKTE

Hierbij wordt de kracht gemeten die nodig is om het handschoenmateriaal door te scheuren. Het beschermingsniveau wordt aangegeven met een getal tussen 1 en 4, waarbij 4 het sterkste materiaal aangeeft.

4. PERFORATIEWEERSTAND

Gebaseerd op de hoeveelheid kracht die nodig is om met een scherp voorwerp door het materiaal heen te prikken. De beschermende functie wordt aangegeven met een getal tussen 1 en 4, waarbij 4 het sterkste materiaal aangeeft.

5. SNIJWEERSTAND, TDM-TEST ISO 13997

Indien het mes tijdens de coup test bot wordt - zie punt 2 - dan dient in plaats daarvan deze test te worden uitgevoerd. Het resultaat wordt aangegeven met de letters A tm. F, waarbij F het hoogste beschermingsniveau aangeeft. Indien een van deze letters wordt gebruikt, dan is deze methode bepalend voor het beschermingsniveau in plaats van de coup test.

ISO 13997:1999 – Het bepalen van de weerstand tegen insnijding van scherpe voorwerpen
Een alternatieve insnijdingstest, aanbevolen voor handschoenen met snijbescherming. Dient te worden toegepast indien het handschoenmateriaal botheid van het mes veroorzaakt bij de test volgens EN 388:2016. Een mes snijdt met een constante snelheid, maar met toenemende kracht, totdat het snijbeschermingsmateriaal doorsneden wordt. Het beschermingsniveau wordt aangegeven in newton, de kracht die nodig is om door het materiaal heen te snijden na een afstand van 20 mm.

6. STOOTBESCHERMING

Indien de handschoen beschikt over stootbescherming, dan is dit aangegeven door de letter P als 6e en laatste teken. Ontbreekt de letter P, dan is er geen stootbescherming.

EN 388:2003
Dit is de oude versie van de norm voor mechanische risico‘s. Het verschil ten opzichte van de versie van 2016 is de korrelgrootte van het papier in de schuurweerstandstest en de manier waarop snijbestendige vezels moeten worden getest. Ook ontbreekt hier het testen van stootbescherming.
Er zijn nog steeds veel beschermende handschoenen op de markt die zijn voorzien van een markering volgens de oude versie van deze norm. Deze mogen gewoon zoals de handschoenen met de nieuwe markering worden gebruikt.
Het is belangrijk om te weten dat de prestaties van de handschoenen niet zijn veranderd. Alleen op de manier waarop deze worden getest is anders!