EN 420:2003 + A1:2009

Beschermende handschoenen – algemene eisen en beproevingsmethoden

Deze norm beschrijft de algemene eisen die gelden voor alle beschermende handschoenen, en stelt de vereisten voor markering van de handschoenen vast.
De handschoen zelf mag voor de gebruiker geen gevaar opleveren of letsel veroorzaken.
De pH-waarde van het handschoenmateriaal dient te liggen tussen 3,5 en 9,5.
Het chroom VI-gehalte in het leer van de handschoen mag niet hoger zijn dan 2,9 mg/kg.
Indien de handschoen stoffen bevat waarvan bekend is dat deze allergische reacties kunnen veroorzaken, dient dit te zijn vermeld in de productinformatie.
De maatvoering van de handschoenen is gestandaardiseerd volgens minimale lengte.
Er is geen pictogram voor EN 420:2003 + A1:2009.