EN 511:2006

Handschoenen met bescherming tegen kou

In koude omstandigheden is het extra belangrijk om de handen te beschermen tegen koudeletsel. In deze norm wordt gemeten hoe goed de handschoen bestand is tegen zowel geleidingskoude als tegen contactkoude. Daarnaast wordt het binnendringen van water na 30 minuten getest.

EN511-EN.png

De eerste afbeelding laat zien hoe goed de handschoen beschermt tegen geleidingskoude (prestatieniveau 0-4)
De tweede afbeelding laat zien hoe goed de handschoen beschermt tegen contactkoude (prestatieniveau 0-4)
De derde afbeelding toont de bescherming van de handschoen tegen het binnendringen van water (prestatieniveau 0 of 1, waarbij 0 staat voor “waterdoorlatend na 30 minuten” en 1 staat voor “niet waterdoorlatend na 30 minuten”)