EN ISO 10819:2013

Mechanische trillingen en schok – Hand-armtrillingen – Het meten en evalueren van de overdraagbaarheid van trillingen in handschoenen ter plaatse van de handpalm.

Deze standaard is ontwikkeld om de trillingsoverdracht van een trillende hendel – door een handschoen heen – naar de handpalm te meten. De test wordt uitgevoerd in éénderde octaafbanden met centrale frequenties van 25 Hz tot 1250 Hz.
Om de benaming „trillingsdempende handschoen“ te verkrijgen, moet deze voldoen aan de volgende criteria:
- De TRM-waarde dient kleiner dan of gelijk te zijn aan ≤ 0,9 (totale trillingsoverdracht tussen 25 Hz-200 Hz)
- De TRH-waarde dient kleiner dan of gelijk te zijn aan ≤ 0,6 (totale trillingsoverdracht tussen 200 Hz-1,25 kHz)
Het dempende materiaal in de handpalm mag niet dikker zijn dan 8 mm. Daarnaast dient het de gehele handpalm te bedekken, evenals de gehele lengte van de duim en vingers.

Deze vereisten houden in dat de trillingen
- niet mogen toenemen in het gebied met middenfrequenties, TRM 
- dat deze met minimaal 40% worden verminderd in het gebied met hoge frequenties, TRH   

Let wel: deze handschoenen kunnen de gezondheidsrisico‘s, die de blootstelling aan trillingen veroorzaakt, verminderen. Ze kunnen echter niet alle risico‘s wegnemen. De handschoenen verminderen de trillingen, maar alleen bij frequenties boven 150 Hz.
De trillingsdempende eigenschappen kunnen ook worden beïnvloed door veroudering, vochtopname, temperatuur en een hoge contactdruk.